Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akademi & test hizmetleri ve tesisleri tarafından desteklenen uzman mühendislik ekibi ile EG Grup, çeşitli cevher hazırlama çözümleri yelpazesi sağlayabilir. Maden değerleme ve jeo-metalurjik değerlendirmenin ilk aşamalarından proses tasarımı, ekipman kurulumu ve devreye alınmasına, sıfırdan inşaat projelerine kadar EG Grup, aşağıdakiler de dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip hizmetlerle projenizi desteklemek için yanınızda olacaktır:

 • Danışmanlık
 • Sahada denetimler ve testler
 • Proses tasarımı ve optimizasyonu için proses mineralojisi ve uygulaması
 • Metalurji test programı geliştirme, yürütme ve denetleme
 • Akım şeması geliştirme
 • Proses tesisi tasarımı
 • Kütle-su denklikleri oluşturma
 • Ekipman seçimi ve ön fizibilite çalışmaları
 • Boyut küçültme devrelerinin tasarımı, performans değerlendirmesi ve optimizasyonu
 • Konsantrasyon devrelerinin tasarımı, performans değerlendirmesi ve optimizasyonu
 • Katı/sıvı ayırma testi ve susuzlaştırma devresi geliştirme
 • Maden ve değirmen artıklarının ve atıklarının yönetimi
 • Sıfırdan projeler için temel ve detaylı mühendislik
 • Ekipman ve tesisin tam devreye alınması
 • Taşeron yönetimi
 • Personel ve Operatörlerin Teorik ve Uygulamalı Eğitimi

EG Grup metalik cevherlerin işlenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda oldukça uzmanlaşmıştır. EG Grup, yerçekimi konsantrasyonu, yüzdürme ve hidrometalürjik (liç) çözümlerindeki deneyimi ve uzmanlığıyla, altın, gümüş, baz metallerin yanı sıra endüstriyel minerallerin işlenmesindeki metalürjik sorunlarınıza yeni, esnek ve olağanüstü yollar getirebilir. EG Grup’un birinci sınıf laboratuvar ve tasarım yetenekleri, karmaşık altın-gümüş cevheri mineralojilerini ve hidrometalürjik sorunları ele almak için yerçekimi konsantrasyonu, yüzdürme, liç ve liçle ilgili ön arıtma (ultra ince öğütme, kavurma, POX) proses çözümlerinin geliştirilmesinin anahtarıdır.