Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tower mill(Kule değirmen), dikey karıştırmalı değirmendir. Dikey konumundan ötürü sahada kapladığı alan azdır. Kule değirmenin çalışma şekli ise şu şeklidedir; öğütülecek malzeme değirmenin tabanına
beslenir ve öğütülen malzeme değirmenin tepesine yükselerek ayırma tankına geçer. Kapalı devre olarak kullanılabilen kule değirmen içerisindeki bilyalar ile beslenen malzemeyi öğütür.

Tower Mill Teknik Parametreler