Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akademik Danışmanımız;

Prof. Dr. N. Emre ALTUN, madencilik sektöründe metalürji uzmanı ve akademisyen olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Ana odak noktası ve uzmanlığı, değerli ve baz metallerin, metalik cevherlerin zenginleştirilmesi, yeşil dönüşüm için CRM’lerin işlenmesi, cevher hazırlamada enerji verimliliği, RM’lerin döngüsel ekonomisi ve maden-değirmen entegrasyonudur. Mineral endüstrisindeki kapsamlı ve uluslararası faaliyetleri, en son teknolojilerin fabrikalara uygulanması için mühendislik ve Ar-Ge’yi içerir. Yüksek rütbeli uluslararası dergilerde ve konferanslarda 100’den fazla makalesi, cevher hazırlama ve hidrometalürji alanındaki araştırmacılardan çok sayıda alıntısı bulunmaktadır. ODTÜ, UBC, USTB, Northeastern Üniversitesi, AGH, U of E gibi dünyaca ünlü üniversitelerde Değerli Metallerin İşlenmesi ve Mineraloji, Uygulamalı Mineraloji, Cevher Hazırlama, Flotasyon ve Atıklar ve Değirmenlerin Su Yönetimi konularında çok çeşitli kurslar ve kısa kurslar vermiştir.

Bir metalürji uzmanı olarak danışmanımız; geniş deneyimi, proses ve akış şeması tasarımı/geliştirmeden tesisin devreye alınmasına, saha testlerinden performans izlemeye, durum tespitinden üçüncü taraf olarak proje/rapor denetimine kadar uzanmaktadır. Maden sektöründe birçok seçkin ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık yapmak ana faaliyetlerinin önemli bir parçası olmuştur. Halen Türkiye, Kazakistan, AB ve Kanada gibi ülkelerde lider/yürütücü/araştırmacı olarak 15’ten fazla aktif projede yer almaktadır.

Geçmişi, Malzeme İşleme Enstitüsü (IMP), MI, ABD, NBK Maden Mühendisliği Enstitüsü, BC, Kanada, BC Madencilik Araştırmaları, BC dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda farklı seviyelerde cevher hazırlama projeleri üzerinde çalışmayı içermektedir. Prof. Dr. N. Emre ALTUN, son on yıldır ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde Cevher Hazırlama Profesörü olarak tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. N. Emre ALTUN, ayrıca Türkiye’nin TUBİTAK’ı, Kazakistan’ın NATT’si, AB’nin EIT Hammaddeleri gibi ulusal ve uluslararası kurumlarda aktif hakemlik/denetçilik görevlerinde bulunmaktadır.

Prof. Dr. N. Emre ALTUN, profesyonel çalışmalarının yanı sıra Maden Endüstrisine farklı bakış açıları bağlamında hizmet vermeye kendini adamıştır. Emre, Maden Topluluğu’ndaki saygın konumuna dayanarak, 16. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu’nun (IMPS 2018) Kongre Sekreteri, 28. Uluslararası Madencilik Konferansı ve Sergisi’nin (IMCET 2023) başkanıdır ve çeşitli SAG Konferanslarında (SAG Kanada) ve Maden Mühendisliği Konferanslarında (MEC Polonya) teknik komite üyesi olarak görev yapmıştır.